درباره جامعه > هیات عالی انتظامی

چهار شنبه 2 مرداد 1398

 اسامی اعضای هیات عالی انتظامی حداقل

اسامي اعضاي هيئت عالي انتظامي


آقای محمود پوربهرامی (رئیس) ی

آقای بهروز وقتی 

آقای دکترحسين نوروزي

 

مرجع متخصصین دی ان ان http://dnnexpert.net


  
صفحه اصلی  |  درباره جامعه  |  اخبار  |  امور اعضا  |  آموزش  |  نظارت حرفه ای  |  قوانین و مقررات  |  روابط عمومی
Copyright 2014 by Iranian Association of Certified Public Accountants - IACPA
توسعه یافته توسط مرجع متخصصین دی ان ان http://dnnexpert.net