اخبار > آرشیو کل اخبار جامعه حسابداران > اخبار جامعه

چهار شنبه 2 مرداد 1398

 آرشیو کل اخبار جامعه حسابداران حداقل

آخرین مطالب | آرشیو | جستجو

تاریخ: خرداد 09, 1394 02:48 نظرات: 0 نظر نمایش: 4226 مرتبه امتیاز 10   (Article Rating)
(تقویم آموزشی نیمسال اول ( سه ماهه دوم

(تقویم آموزشی نیمسال اول ( سه ماهه دوم
 ( تیر ، مرداد و شهریور )

 

 تقويم آموزشي نيمسال اول (سه ماهه دوم)

تير، مرداد و شهريور 1394
 
نام دوره آموزشي
روزهاي برگزاري
ساعات برگزاري
تاريخ شروع
شهريه- ريال
نفر-دوره
صورتهاي مالي تلفيقي
شنبه­ها و چهارشنبه­ها
16 تا 20
6 تير 1394
3،960،000
تهيه و تنظيم صورتهاي مالي
شنبه­ها
16 تا 19
6 تير 1394
4،200،000
تجزيه و تحليل صورتهاي مالي وتحليل آماري هزينه­ها با نرم افزارExcelوSpss
سه­شنبه­ها
16 تا 19
9 تير 1394
5،400،000
حسابداري صنعتي (دوره آزمون حسابدار رسمي)‌
سه­شنبه­ها
16 تا 20
9 تير 1394
5،280،000
حسابرسي مبتني بر ريسك بر پايه دستورالعمل فدراسيون بين المللي حسابداران (IFAC)
يكشنبه­ها
16 تا 19
7 تير 1394
2،000،000
دوره حل تمرين و تستهاي چهارجوابي استانداردهاي حسابرسي(‌دوره آزمون حسابدار رسمي)‌
پنجشنبه­ها
8 تا 12
11 تير 1394
3،500،000
مباني ارزيابي سهام
شنبه­ها
16 تا 20
6 تير 1394
1،500،000
حسابداري پيمانكاري
پنجشنبه­ها
8 تا 12
11 تير1394
1،800،000
 
كارگاه آموزشي: صورتهاي مالي تلفيقي
محتواي آموزشي:
  1. مباني نظري تلفيق و نحوه تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و صورتهاي مالي مجموعه.
  2. نمونه­هاي عملي (Case Study) تهيه صورتهاي مالي تلفيقي. 
ساعات برگزاري: 16 تا 20.  
روزهاي برگزاري: شنبه­ها
تاريخ برگزاري: 6 تير 1394
مدت دوره: 30 ساعت
شهريه: سه ميليون و نهصد و شصت (3،960،000 ) ‌ريال با شناسه واريز 23106938.
مدرس دوره: آقاي دكتر ابراهيم نوروزبيگي
 
  
 
كارگاه آموزشي: تهيه و تنظيم صورتهاي مالي.
محتواي دوره:
1. استانداردهاي حسابداري مربوط (1 تا 6 ، 12 ، 14 ، 22 و 25)
2. كار گروهي.
مدت دوره: 40 ساعت.
روزهاي برگزاري: شنبه­ها
ساعات برگزاري:  16 تا 19  
تاريخ­هاي شروع: 6  تير 1394  
هزينه دوره:چهار ميليون و دويست هزار ( 4،200،000)  ريال با شناسه واريز 23103584.
مدرس دوره: آقاي اكبر وقار كاشاني
 
كارگاه آموزشي: تجزيه و تحليل صورتهاي مالي و تحليل آماري هزينه­ها با نرم افراز EXCEL و SPSS
محتواي دوره:
چگونگي انتخاب پروژه­هاي سرمايه اي و نحوه محاسبه WACC
تجزيه و تحليل ريسك و بازده بر اساس مدل CAPM
تجزيه و تحليل صورتهاي مالي و تحليل اهرم ها
تجزيه و تحليل جريانهاي نقدي آزاد FCFو ارزش افزوده اقتصادي EVA
تجزيه و تحليل حساسيت
برآورد و تفكيك هزينه­ها به ثابت و متغير و مطالعه رابطه­اي بين عناصر صورتهاي مالي
تجزيه و تحليل نقطه سر به سر خطي و غيرخطي يك و چند محصولي
روزهاي برگزاري: سه­شنبه­ها.
ساعات برگزاري: 16 تا 19   
تاريخ شروع: 9 تير 1394
مدت دوره:50 ساعت.
هزينه دوره: پنج ميليون و چهارصد هزار (5،400،000) ريال با شناسه واريز 23107621
مدرس دوره: آقاي علي پويان
 
 
كارگاه آموزشي: حسابداري صنعتي (دوره آزمون حسابدار رسمي)‌
روزهاي برگزاري: سه­شنبه­ها.
ساعات برگزاري: 16 تا 20
تاريخ شروع: 9 تير 1394
مدت دوره: 48 ساعت.
هزينه دوره: پنج ميليون و دويست و هشتاد هزار (5،280،000 ريال)با شناسه واريز23102577
مدرس دوره: آقاي دكتر رضا نظري
حسابرسي مبتني بر ريسك بر پايه دستورالعمل فدراسيون بين المللي حسابداران (IFAC)
روزهاي برگزاري: يكشنبه­ها
ساعات برگزاري: 16 تا 19
تاريخ شروع: 7 تير 1394
مدت دوره: 20 ساعت.
هزينه دوره: دو ميليون (2،000،000 ريال)با شناسه واريز23107729
مدرس دوره: آقاي حسن حاجيان  
 
دوره حل تمرين و تستهاي چهار جوابي استانداردهاي حسابرسي(‌دوره آزمون حسابدار رسمي)‌
روزهاي برگزاري: پنجشنبه­ها
ساعات برگزاري: 8 تا 12
تاريخ شروع:11 تير 1394
مدت دوره: 40 ساعت
هزينه دوره:  (3،500،000 ريال)با شناسه واريز23102577
مدرس دوره: آقاي ابوالفضل نيكوكار
 
كارگاه آموزشي: ‌مباني ارزيابي سهام
محتواي آموزشي:
  1. مباني نظري و مفروضات بنيادي ارزش.
  2. روشها و شيوه­هاي ارزيابي.
  3. گزارشگري
  4. تخفيفات
  5. آشنايي با استانداردهاي ارزيابي
ساعات برگزاري: 16 تا 20
روزهاي برگزاري: شنبه­ها
نوبتهاي برگزاري: 6 تير 1394
شهريه: يك ميليون و پانصد هزار (1،500،000) ‌ريال با شناسه واريز 23106722.
مدت دوره: 8 ساعت.
مدرس دوره: آقاي ناصر محامي
 
كارگاه آموزشي: حسابداري پيمانكاري
روزهاي برگزاري: پنج­شنبه­ها
ساعات برگزاري: 8 تا 12
تاريخ شروع:11 تير 1394
مدت دوره: 16 ساعت
هزينه دوره:  (1،800،000 ريال)با شناسه واريز23108412
مدرس دوره: آقاي ناصر پسران رزاق
شرايطثبتنام:

تكميل فرم ثبت نام و ارسال اصل فيش واريز مبلغ شهريه مربوط به حساب 4400430077 بانك ملت به نام جامعه حسابدارانرسمي ايران با شناسه واريز مربوط.

 
 
 

 

 به دلیل محدودیت مکان ، ثبت نام به ترتیب دریافت درخواست متقاضیان خواهد بود

 

 

 

کد; 2176
گروه: اخبار جامعه

امتیاز بندی

  
صفحه اصلی  |  درباره جامعه  |  اخبار  |  امور اعضا  |  آموزش  |  نظارت حرفه ای  |  قوانین و مقررات  |  روابط عمومی
Copyright 2014 by Iranian Association of Certified Public Accountants - IACPA
توسعه یافته توسط مرجع متخصصین دی ان ان http://dnnexpert.net