روابط عمومی > وب سایت های مفید

چهار شنبه 2 مرداد 1398

 وب سایت های مفید حداقل
در ارتباط با حسابداری و حسابرسی | وزارتخانه ها | بانک ها | بیمه ها | استانداری ها | شهرداری ها
 
Show as single page


 وزارت امور
 اقتصادی و دارایی
پایگاه اطلاع رسانی
دولت
سازمان جهانی
حسابداری 
سیستم جامع
اطلاع رسانی کدال 
 وزارت کشور   سازمان بورس
 و اوراق بهادار
سازمان حسابرسی   سازمان امور
 مالیاتی کشور
               
              انجمن حسابداری
آمریکا 

سايتي که در اين‌جا به معرفي آن پرداخته مي‌شود مربوط به مجله حسابداري به نام Accountancy Magazineمي‌باشد.

www.accountancymagazine.com

سايت به کنفدراسيون حسابرسي آسيا و اقيانوسيه تعلق دارد.

http://www.capa.com.my

فدراسيون حسابداران بين‌المللي در اين سايت به معرفي خود و فعاليت‌هاي انجام شده در آن فدراسيون مي‌پرازد

http://www.ifac.org

Canadian Institute of Chartered Accountants

http://www.clca.ca

Institute of Chartered Accountants in England and Wales

http://www.icaew.co.uk

American Society of Women Accountants

http://www.aicpa.org

اخبار، رويدادهاي خبري، خبرهاي جامعه حسابداران، خبرهاي حسابداري، معرفي مؤسسه، ساختار سازماني، همکاران، برنامه‌ها، بايگاني، امکان اشتراک پستي و الکترونيکي فصل‌نامه، آخرين شماره حسابرس، سايت‌هاي مرتبط و امکان جستجو در سايت را مي‌توان از عناوين مندرج در اين سايت نام برد.

http://www.hesabras.org

حسابداران خبره ايران نام انجمني از حسابداران رسمي‌و کارکشته ايراني است که در اين سايت به معرفي خود و فعاليت‌هاي انجام گرفته در آن انجمن مي‌پردازند.

http://www.iranianica.com

بانك مركزي ايران

http://www.cbi.ir


در ارتباط با حسابداری و حسابرسی | Page 1 of 6 | وزارتخانه ها

  
صفحه اصلی  |  درباره جامعه  |  اخبار  |  امور اعضا  |  آموزش  |  نظارت حرفه ای  |  قوانین و مقررات  |  روابط عمومی
Copyright 2014 by Iranian Association of Certified Public Accountants - IACPA
توسعه یافته توسط مرجع متخصصین دی ان ان http://dnnexpert.net