روابط عمومی > تعرفه تبلیغات

چهار شنبه 2 مرداد 1398

 Enter Title حداقل

تعرفه تبليغات در وب سايت جامعه حسابداران رسمي ايران

سال 1394

 

فرمت تبليغ در وب سايت

 

ستون راست

بالاي   صفحه اصلي

ستون چپ

 

 

 

 

 

 

 

 

پائين بخش اخبار

 

 

پائين صفحه اصلي

 

 

 

محل  تبليغ                                               قیمت                                                    ابعاد                              مدت

پایین بخش اخبار                           200X50                                              20,000,000 ريال               یک ماه

پایین بخش اخبار                           200X50                                              54,000,000 ريال                سه ماه

پایین بخش اخبار                           200X50                                              100,000,000 ريال             شش ماه

مرجع متخصصین دی ان ان http://dnnexpert.net


  
صفحه اصلی  |  درباره جامعه  |  اخبار  |  امور اعضا  |  آموزش  |  نظارت حرفه ای  |  قوانین و مقررات  |  روابط عمومی
Copyright 2014 by Iranian Association of Certified Public Accountants - IACPA
توسعه یافته توسط مرجع متخصصین دی ان ان http://dnnexpert.net