درباره جامعه > هیات عالی نظارت

چهار شنبه 2 مرداد 1398

 اسامي اعضاي هيئت عالی نظارت حداقل


اسامي اعضاي هيئت عالی نظارت


جناب آقای لطفعلی لطفعلیان صارمی (رئیس هیات عالی نظارت)

جناب آقای ناصر توکلی(عضو هیات عالی نظارت)

جناب آقای محمد حجّی (عضو هیات عالی نظارت)


 

مرجع متخصصین دی ان ان http://dnnexpert.net


  
صفحه اصلی  |  درباره جامعه  |  اخبار  |  امور اعضا  |  آموزش  |  نظارت حرفه ای  |  قوانین و مقررات  |  روابط عمومی
Copyright 2014 by Iranian Association of Certified Public Accountants - IACPA
توسعه یافته توسط مرجع متخصصین دی ان ان http://dnnexpert.net