درباره جامعه

چهار شنبه 2 مرداد 1398

 

درباره جامعه حسابداران رسمی ایران

حداقل
   تاریخچه و ماموریت     درباره جامعه حسابداران 
 

جامعه حسابداران رسمي ايران به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي ، بازرگاني و خدماتي ، همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورتهاي مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي ، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذيحق و ذينفع بر اساس لايحه مصوب 1372/10/21 و اصلاحيه مورخ 17/11/1372 مجلس شوراي اسلامي ( قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابدارن ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي) رسميت يافته و از نيمه دوم سال 1380 فعاليت خود را آغاز كرده است. طبق ماده 2 اساسنامه هدف از تشكيل جامعه عبارتست از تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي در كشور و نظارت حرفه اي بر كار حسابداران رسمي از طريق:

الف ـ تشكل حسابداران رسمي

ب ـ بهبود و گسترش خدمات حرقه اي از طريق كمك در تهيه، تدوين، اشاعه و ارتقاي اصول و استانداردهاي حسابداري، حسابرسي، خدمات مالي و آيين نامه رفتار حرفه اي

پ ـ بالابردن دانش تخصصي حسابداران رسمي از طريق گسترش و بهبود آموزش ، انجام تحقيقات و انتشار نشريات تخصصي و حرفه اي

ت ـ حمايت از حقوق حرفه اي اعضا

ث ـ برقراري ارتباط مستمر فني و حرفه اي بين اعضا

ج ـ ارتباط با موسسات و تشكلهاي حرفه اي منطقه اي و بين المللي و درصورت نيازعضويت در آنها           

 

 

 

 

 
  ساختار سازمانی
سند راهبردی
گزارش های سالانه 
 اطلاعات اعضا
 
               
   خدمات حسابداران رسمی    
 

خدمات تخصصي قابل ارائه توسط موسسات حسابرسي عضو و حسابداران رسمي شاغل انفرادي طبق مفاد بند (ت) ماده (1) اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران به شرح زير مي باشد :

           

خدمات حسابرسي شامل انواع حسابرسي

بازرسي قانوني

مشاوره مديريت مالي

طراحي و پياده سازي سيستم مالي

خدمات مالي و حسابداري و مالياتي

نظارت بر تصفيه

خدماتي كه توسط دادگاهها و مراجع قضايي در چارچوب موارد فوق الذكر ارجاع و توسط حسابدار رسمي پذيرفته مي شود

ارزیابی سهام و داوری مالی

 
 
   
   
   
   
   
   

مرجع متخصصین دی ان ان http://dnnexpert.net


  
صفحه اصلی  |  درباره جامعه  |  اخبار  |  امور اعضا  |  آموزش  |  نظارت حرفه ای  |  قوانین و مقررات  |  روابط عمومی
Copyright 2014 by Iranian Association of Certified Public Accountants - IACPA
توسعه یافته توسط مرجع متخصصین دی ان ان http://dnnexpert.net