امور اعضا > سامانه سحر و پردیس

چهار شنبه 2 مرداد 1398

 سامانه سحر حداقل


در راستای وظایف مقرر در اساسنامه(تبصره های یک و 4 و 5 ماده 27 مبنی بر ارسال اطلاعات هفتگی قراردادها و گزارش های حرفه ای به جامعه)و همچنین اطلاعات فصلی (به استثنای فرم شماره یک مربوط به درآمد ها که کماکان به صورت فصلی به جامعه اعلام خواهد شد) و سایر قوانین، مانند قانون مبارزه با پولشویی، سامانه سحر به منظور جمع آوری اطلاعات حسابداران رسمی طراحی شده است.

 

با ورود اطلاعات از طریق این سامانه نیازی به ارسال فرم اطلاعات هفتگی قراردادها به جامعه نمیباشد.
ورود اطلاعات شرکاء موسسه توسط جامعه انجام می شود.
با ورود اطلاعات کارکنان در این برنامه نیازی به ازسال فرم شماره 3 اطلاعات 3 ماهه به جامعه نمیباشد.

 

قابل توجه موسسات حسابرسی- بهره برداری از سامانه سحر

اطلاعیه شاخص‌های عملیات مشکوک در حوزه حسابرسی
اطلاعیه در خصوص عدم تغییر گزارش‌های حسابرسی  در سامانه سحر
نحوه مستند سازی گزارش های ارسالی...

 

 

 

 

 

پشتیبانی سامانه:

 

داخلی 206 سرکار خانم بلوچ


جهت دریافت شناسه ملی شهرداریها  اینجا کلیک کنید.

 

مرجع متخصصین دی ان ان http://dnnexpert.net


  
صفحه اصلی  |  درباره جامعه  |  اخبار  |  امور اعضا  |  آموزش  |  نظارت حرفه ای  |  قوانین و مقررات  |  روابط عمومی
Copyright 2014 by Iranian Association of Certified Public Accountants - IACPA
توسعه یافته توسط مرجع متخصصین دی ان ان http://dnnexpert.net